Make your own free website on Tripod.com
 
    http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/caasm/postquery?bill_number=acr_220&sess=CUR&house=A&author=correa

    http://www.leginfo.ca.gov/pub/bill/asm/ab_0201-0250/acr_220_bill_20040429_amended_asm.html
 


 

    BILL NUMBER: ACR 220 AMENDED

    AMENDED IN ASSEMBLY  APRIL 29, 2004
    AMENDED IN ASSEMBLY  APRIL 27, 2004

    INTRODUCED BY   Assembly Member Correa

    (Coauthors:  Assembly Members Aghazarian, Bates, Benoit, Berg, Bermudez, Bogh, Calderon, Campbell, Canciamilla, Chavez, Cogdill, Cohn, Corbett, Cox, Daucher, Diaz, Dutra, Dutton, Dymally, Firebaugh, Frommer, Garcia, Harman, Jerome Horton, Shirley Horton, Houston, Jackson, Keene, Kehoe, Koretz, La Malfa, La Suer, Leno, Levine, Lieber, Liu, Lowenthal, Maddox, Matthews, Maze, McCarthy, Mountjoy, Nakanishi, Nakano, Nation, Negrete McLeod, Nunez, Oropeza, Parra, Reyes, Richman, Ridley-Thomas, Runner, Salinas, Samuelian, Spitzer, Steinberg, Strickland, Wesson, Wolk, Wyland, and Yee)
 

 
    APRIL 19, 2004

    Assembly Concurrent Resolution No. 220 -- Relative to Black April Memorial Week.
 

    LEGISLATIVE COUNSEL'S DIGEST
 

    ACR 220, as amended, Correa.  Black April Memorial Week.

    This measure would proclaim April 23 through April 30, 2004, as Black April Memorial Week, a special time for Californians to remember the countless lives lost during the Vietnam War era and to hope for a more humane and just life for the people of Vietnam.
    Fiscal committee:  no.

   WHEREAS, April 30, 2004, marks the 29th anniversary of the fall of Saigon on April 30, 1975, to communism; and

   WHEREAS, For many Vietnam and Vietnam-era veterans who were directly involved in the war and Vietnamese Americans who have settled in the United States, the Vietnam War was a tragedy full of great suffering and the loss of American, Vietnamese, and Southeast Asian lives; and

   WHEREAS, Fifty-eight thousand one hundred sixty-nine people were killed and 304,000 wounded out of the 2.59 million people who served in the Vietnam War. One out of every 10 Americans who served in Vietnam became a casualty of war; and

   WHEREAS, After the fall of Saigon, over 135,000 Vietnamese fled to the United States, including former military and government officials and Vietnamese who had worked for the United States during the war and their families; and

    WHEREAS, Thousands of people took boats in order to leave Vietnam in the late 1970s to mid-1980s.  The successful ones reached refugee camps in Thailand, Malaysia, Indonesia, the Philippines, and Hong Kong, while approximately one-half of the people fleeing Vietnam perished at sea; and

    WHEREAS, According to the United States Census for 2000, 447,032 Vietnamese live in California, with the largest concentration of Vietnamese found outside of Vietnam located in Orange County; and

    WHEREAS, We must teach our children and future generations important lessons from the Vietnam War, including how the plight of the Vietnamese refugees following the end of war serve as a powerful example of the values of freedom and democracy; and

    WHEREAS, We, the people of California, should actively rededicate ourselves to the principles of human rights, individual freedom, and equal protection under the laws of a just and democratic world. Californians should set aside moments-of-time every year on April 30 to give remembrance to the soldiers, medical personnel, and civilians who died during the Vietnam War era in pursuit of freedom; and

    WHEREAS, Vietnamese American communities throughout California will commemorate April 30, 2004, as Black April, a day of remembrance; now, therefore, be it

    Resolved by the Assembly of the State of California, the Senate thereof concurring, That in recognition of the great tragedy and suffering and lives lost during the Vietnam War era,

April 23, 2004, through April 30, 2004, shall be proclaimed Black April Memorial Week,

a special time for Californians to remember the countless lives lost during the Vietnam War era and to hope for a more humane and just life for the people of Vietnam; and be it further

    Resolved, That the Chief Clerk of the Assembly transmit copies of this resolution to the author for appropriate distribution.
 
 
 

* * * * * * * * * * * * *
 

(Unicode)

Hạ Viện California 1 Phút Mặc Niệm, Tưởng Nhớ Ngày 30/4 Đen
Ra Quy Định Hàng Năm “Tuần Lễ Tưởng Niệm Tháng Tư Đen”
 
 

SACRAMENTO - Vào ngày 29 tháng 4 năm 2004 trước khi các nhà lập pháp giải tán để nghỉ một tuần làm việc tại Thủ Phủ California và trở về địa hạt của họ, các vị dân biểu của California đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đến ngày 30 tháng Tư trên diễn đàn chính thức của Hạ Nghị Viện tiểu bang California.

Cũng trong dịp này, Hạ Nghị Viện chấp thuận công khai Nghị Quyết ACR 220, do Dân Biểu Lou Correa (D-Santa Ana) đệ nạp và là tác giả. Nghị Quyết ACR 220 quy định ngày 23 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 là "Black April Memorial Week" tức là "Tuần Tưởng Niệm Tháng Tư Đen" trong tiểu bang California. Chủ Tịch Hạ Nghị Viện Fabian Nunez và toàn thể Hạ Nghị Viện California đã đồng lòng ủng hộ Nghị Quyết ACR 220 và đã long trọng dành một phút mặc niệm.

Mục đích của Nghị Quyết ACR 220 là để Quốc Hội và cư dân của tiểu bang California đánh dấu ngày 30 tháng Tư là một ngày đau buồn của người Việt tỵ nạn cùng với các sinh hoạt tưởng niệm ngày 30 tháng Tư tại tiểu bang California.

Như tại Quận Cam, vào 12 giờ trưa đúng ngày 30 tháng Tư tại công viên Tượng Đài Việt Mỹ sẽ có một phút thinh lặng và lễ thắp hương và 6 giờ chiều Đêm Tưởng Niệm và văn nghệ đấu tranh. Tại San Jose, ngày 30 tháng Tư, lễ tưởng niệm sẽ được tổ chức tại Quốc Tổ Vọng Từ.

Đồng thời, theo Dân Biểu Lou Correa, tiến trình đưa ra Nghị Quyết ACR 220 và sự vận đồng Hạ Nghị Viện chấp thuận nghị quyết này, có mục đích tạo cơ hôiä cho các dân biểu khắp tiểu bang California chia sẻ và hiểu thêm về nguyện vọng của người Mỹ gốc Việt.

Dân Biểu Lou Correa là người long trọng kêu gọi một phút mặc niệm và phát biểu trước diễn đàn Hạ Nghị Viện rằng, "29 năm đã qua, từ ngày mất một đất nước Việt Nam tự do và cả triệu người Việt Nam bằng đủ mọi phương tiện đã chạy trốn cộng sản. Ngày 30 tháng 4 là một ngày tất cả chúng ta ghi ơn những hy sinh anh hùng của các chiến sĩ Việt Mỹ và người Việt Nam yêu chuộng tự do. Đây cũng là dịp để nhìn về tương lai với sự hy vọng và quyết tâm đấu tranh cho một đất nước nhân bản và công bằng hơn cho người Việt Nam, một đất nước nơi người dân được tôn trọng và được bảo vệ, và một đất nước có tự do tôn giáo, nhân quyền, tự do ngôn luận, và dân chủ."
 

 

* * * * * * * * * * * * *
 
 
 

 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đã
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:
 

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Ðức