VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM
 
 


 
 

Hội Đồng Quản Trị Thành Phố Coral Springs (Florida) Long Trọng
Công Nhận Lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Ḥa
là Lá Cờ của Cộng Đồng Người Việt.

(Ngày 15 Tháng 6 Năm 2004)
 
 

The Mayor and the City Council of West Valley (Utah)
recognized the Vietnamese Heritage and Freedom Flag 
as the symbol of the Vietnamese-American community.

http://www.ci.coral-springs.fl.us/


 
 
 
 
 

 
 

 
 
THE MAYOR AND THE CITY COUNCIL

OF CORAL SPRINGS (FLORIDA)
 

JUNE 15TH, 2004
 

PROCLAMATION----- Original Message ----- 
From: Yenchu36@aol.com 
To: Nuoc_VIET@yahoogroups.com ; thaoluan@yahoogroups.com ; sghn_9@yahoogroups.com ; nuoc_viet@yahoogroups.com ; lhccsvn@yahoogroups.com ; ToiAcDangCongSanVietNam@yahoogroups.com 
Cc: hoabapham@hotmail.com ; dannguyen123@yahoo.com ; svsqnguyenconganh@yahoo.com ; ngaydo_chungminh@hotmail.com ; biet-hai@pacbell.net ; binh@rocketmail.com ; can.huynh@att.net ; minhchau@sbcglobal.net ; vo@nytimes.com ; duhuuchi@chariot.net.au ; doanket@yahoo.com ; PHAMDANG@aol.com ; dtdbuon@hotmail.com ; galactus@flite.net ; giao.do@twc.state.tx.us ; Tudodanban@aol.com ; csqlvnchjp@yahoo.com ; trieu6499@sbcglobal.net ; ngosyhan2002@yahoo.com ; phandhao@earthlink.net ; hau4@juno.com ; hieuvu4@juno.com ; hoang-dao2030@sbcglobal.net ; liennhan81@yahoo.com ; nguyenhung@bdqvn.org ; khavous@yahoo.com ; khanhqdo100@hotmail.com ; rvnaf2002@yahoo.com ; kemahdragon@hotmail.com ; dangbochauau@gmx.de ; IRCC@irccsj.com ; long.pham@mgccc.cc.ms.us ; thoaibuunguyen@yahoo.com ; Joseph.Nguyen@chubb.com.au 
Sent: Thursday, June 17, 2004 4:59 PM
Subject: Re: [Nuoc_VIET] Fw: tran chien dung lai co vang vua nhat tu.
 

Ha^n ha.nh tho^ng ba'o quy' anh:

Nga`y 15 tha'ng 6 na(m 2004, tha`nh pho^' Coral Springs o+? mie^`n nam Florida vu+`a ban ha`nh ba?n Tuye^n Ca'o (Proclamation) co^ng nha^.n co+` Vie^.t Nam Co^.ng Ho`a la` Vietnamese Heritage and Freedom Flag va` tuye^n bo^' nga`y ky' ban ha`nh la` nga`y Flag Day cu?a co^.ng ddo^`ng ngu+o+`i My~ go^'c Vie^.t o+? tha`nh pho^' ddo'. Nguye^n va(n pha^`n Quye^'t ddi.nh nhu+ sau:

NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED that the city of Coral Springs formally recognizes the Vietnamese Heritage and Freedom Flag as the official symbol of the Coral Springs Vietnamese-American community and supports the efforts of the Coral Springs Vietnamese-American community to promote freedom and democracy; and 

NOW, THEREFORE, I, Rhon Ernest-Jones, by virtue of the authority vested in me as Mayor of the city of Coral Springs, Florida, do hereby proclaim June 15, 2004 as: "Coral Springs Vietnamese- American Heritage and Freedom Flag Day" .

Chu Ba' Ye^'n
 
 

 

 


 
 
 
 
 

 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đă
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:
 

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com