VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM
 


 

Hội Đồng Thành Phố Garland (Texas) Long Trọng
Công Nhận Lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Ḥa
là Lá Cờ của Cộng Đồng Người Việt.

(Ngày 16 Tháng 9 Năm 2003)
 
 
 

The Mayor and City Council of Garland, Texas 
recognized the Vietnamese Heritage and Freedom Flag 
as the symbol of the Vietnamese-American community.
 

http://www.ci.garland.tx.us/Home

Garland Resolution session.htm

Garland Resolution (pdf)
 

Garland City Council Recognizing the South Vietnamese Flag of Freedom
 
 


 
 
  
 
 


 
 

 
 
 
CITY OF GARLAND

RESOLUTION NO. 9003
 
 

REGULAR MEETING OF THE CITY COUNCIL 

City of Garland 
Council Chambers, City Hall 
200 North Fifth Street, Garland, Texas 
September 16, 2003 
7:00 p.m.
 
 

Garland City Council Recognizing the South Vietnamese Flag
 


 

Presenting a South Vietnamese flag of Freedom 
to Mayor Bob Day were Tom and Jennifer Nguyen.
 
 


 
 


 

 


 
 
 
 

 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đă
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:
 

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com