VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM
 

Hội Đồng Thành Phố Saint Louis (Missouri) Long Trọng
Công Nhận Lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Ḥa
là Lá Cờ của Cộng Đồng Người Việt.

(Ngày 30 Tháng 4 Năm 2004)
 
 

The City Council of Saint Louis, Missouri 
recognized the Vietnamese Heritage and Freedom Flag 
as the symbol of the Vietnamese-American community.
 
  City of Saint Louis, Missouri


 
 
 


 
 

CITY OF SAINT LOUIS
RESOLUTION. NO 16

APRIL 30th, 2004
 
 

RESOLUTION BY CITY COUNCIL OF SAINT LOUIS RECOGNIZING
THE VIETNAMESE YELLOW FLAG WITH THREE RED STRIPES
AS THE OFFICIAL SYMBOL OF THE VIETNAMESE-AMERICAN
 COMMUNITY IN CITY OF SAINT LOUIS, MISSOURI.


 

Kinh quy vi,

Nhiet liet chuc mung Cong Dong Viet Nam tai St Louis, tieu bang Missouri - mot tieu bang noi tieng tai vung trung My, noi co thanh pho Carthage voi dai hoi Thanh Mau, quy tu hang chuc ngan dong bao hang nam da loi keo su chu y cua cac cong dong VN tren toan the gioi . Cong Dong VN St . Louis, voi su hop tac cua cac Doan the va nhan si trong Cong Dong da van dong thanh cong trong cong tac yeu cau Hoi Dong Thanh Pho St. Louis thong qua Nghi Quyet cong nhan Co Quoc Gia VN vao ngay 30 thang 4 nam 2004 .

Duoc biet Thanh pho St. Louis va vung phu can co khoang 2.6 trieu nguoi cu ngu , trong do co khoang 15,000 dong bao Viet Nam . Thanh Pho St. Louis co den 28 nghi vien, thuoc hang thanh pho lon  so voi nhieu thanh pho khac tai vung Trung My .

Cong tac van dong khoi dau tu thang 12 , 2003 den nay  moi co ket qua, voi suc lam viec kien tri vi chinh nghia, vi quoc gia dan toc cua Ban Van Dong gom nhieu nhan si nhu quy Ong : Nguyen Tien Tai, Vo Y, Tran Thuc, Nguyen Thanh Tra, Tran Thanh Minh, Ha Van An va Co Sara Nhi  va Dai dien cac Doan the Ton giao, Xa hoi, Ai huu... Ban Van Dong da gap go nhieu Dan bieu va Thuong Nghi Si trong tieu bang va nhat la tiep xuc mat thiet voi 28  Nghi Vien thanh pho St. Louis, nho do Nghi Quyet cong nhan Co Vang da duoc ban hanh nhan ngay 30/4/2004 dung 29 nam tu ngay Mien Nam VN bi CS xam lang .

Voi tinh than bat khuat tranh dau cho chinh nghia, de tai lap tu do, dan chu cho VN , chien dich van dong Co Vang tren toan quoc Hoa Ky da duoc cac Cong Dong xuc tien manh me va thanh cong tai nhieu don vi hanh chanh cap tieu bang va thanh pho.

Hy vong nam 2005, danh dau nam thu 30 cua khoi nguoi Viet tu do ty nan tren toan the gioi, Co QG VN se duoc them nhieu tieu bang va thanh pho cong nhan va chien dich Van Dong Co Vang se lan dan den cac quoc gia tu do khac khap nam chau, bon be vi` da^u da^u cu~ng in hi`nh da^'u ve^'t cu?a con cha'u La.c Ho^`ng  .
 
 

Kinh chuc mung va xin goi den quy vi niem vui chung cua khoi nguoi Viet tu do .

Tran Xuan Thoi
CDVN-HK

PS: Quoc Hoi Hoa Ky da thong qua Nghi Quyet 402 ho tro to chuc bau cu tu do cho Vuong Quoc Lao  ( Laos) .

Ngoai ra muon biet them chi tiet ve Nghi Quyet Co Vang tai St. Louis, MO xin lien lac voi Ong Nguyen Thanh Tra  (PCT/CDVN -MO)
314/ 352-9845 .

 

 


 
 
 

 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đă
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:
 

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com