VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM
 


 

Thị Trưởng Và Hội Đồng Quản Trị Thành Phố San Jose
Long Trọng Công Nhận Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Ḥa 
là Lá Cờ của Cộng Đồng Người Việt.

(Ngày 17 Tháng 5 Năm 2005)
 
 

Mayor and the City Council of San Jose, California
adopted a Resolution to formally recognize 
the Vietnamese Heritage and Freedom Flag 
as the symbol of the Vietnamese-American community.


  http://www.sanjoseca.gov/


 
 
 


 
 
 

 

 

 

R E S O L U T I O N

Recognizing the Vietnamese Heritage & Freedom Flag

 

 

 

 

San Jose City Hall pictures


 

 

WHEREAS: Refugees and immigrants from the former Republic of Vietnam came to the United States and settled as free Vietnamese Americans who are honored and remembered for their sacrifices for freedom and human rights and for their ongoing contributions to our democratic society;

WHEREAS:
Since 1975 San José has become home to one of the largest Vietnamese-American populations in the United States, and the local Vietnamese-American community has become a significant factor in the rich cultural diversity enjoyed by the residents of our entire community;

WHEREAS:
The vast majority of Vietnamese Americans recognizes and embraces the Vietnamese Heritage and Freedom Flag, also known as the flag of the former Republic of Vietnam, comprising of three horizontal stripes of red upon a field of gold, as the flag of the Vietnamese-American community;

WHEREAS:
The Vietnamese Heritage and Freedom Flag represents the long history and culture of Vietnam, and many Vietnamese Americans continue to remember and honor this flag as a symbol of free Vietnamese people and their struggle for freedom and democracy;
 

WHEREAS: We commemorate three decades of Vietnamese-American achievement in America and in San José, and we celebrate their contributions that strengthen our community and their commitment to the principles of democracy, justice, and protection of human rights by which our nation was founded;

WHEREAS:
The United States of America was founded on the ideal that all people are endowed with unalienable rights to life, liberty and the pursuit of happiness;

WHEREAS:
The United States Constitution guarantees freedom of speech, freedom of the press and the right of the people peaceably to assemble and to petition the Government for a redress of grievances;

WHEREAS:
The City of San José respects the rights of all our residents to engage in free speech, to engage in political activity, to lawfully assemble, and to exercise all their constitutional rights;

WHEREAS:
The City of San José has recognized the Vietnamese Heritage and Freedom Flag as the flag of the Vietnamese-American community in San José;

WHEREAS: The State of California is now considering a Resolution that would recognize the flag for the entire state;

NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED:

RESOLVED: The City of San José reaffirms its recognition of the Vietnamese Heritage and Freedom Flag as the official flag of the Vietnamese-American community in San José and encourages its continued display and respect as a symbol of commitment to freedom and democracy for all Vietnamese people;

RESOLVED: The City of San José urges schools and public learning institutions to respect the Vietnamese Heritage and Freedom Flag and to allow students whose families are from the Republic of Vietnam to display the flag on those occasions when international flags are displayed;

RESOLVED: The City of San José encourages local school districts to adopt similar resolution recognizing the Vietnamese Heritage and Freedom Flag;

RESOLVED: The City of San José urges the State of California to recognize the Vietnamese Heritage and Freedom Flag as the official flag of the Vietnamese-American community in California;

RESOLVED: The City of San José supports California Senate Concurrent Resolution No. 17 recognizing the Vietnamese Heritage and Freedom Flag as the flag of the Vietnamese-American community in California.

RESOLVED: The City of San José commends our Vietnamese-American residents for their vigilance in opposition to tyranny in all its forms, for their active support for human rights for all people, and for their devotion to the principles of liberty and justice for all;

RESOLVED: The City of San José opposes and will not tolerate any efforts, whether foreign or domestic in origin, to harass, intimidate, threaten or otherwise attempt to deprive our residents of their fundamental rights of free speech, free press, and peaceful assembly or to discourage them from participating in the political process;

RESOLVED: The City of San José will support, defend and protect the Constitution of the United States and the constitutional rights of San José’s residents against all enemies, foreign and domestic;

RESOLVED: The City of San José welcomes and encourages all Vietnamese-Americans to participate in political activities as full members of our community.

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ SAN JOSE THÔNG QUA

NGHỊ QUYẾT VỚI ĐA SỐ TUYỆT ĐỐI

CHÍNH THỨC CÔNG NHẬN LÁ CỜ VÀNG
BẢO VỆ CƯ DÂN NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT

 

H́nh và bài vở từ Báo SaiGonUSA

http://www.saigonusanews.net/tincongdong.htm

 

 

(San Jose VACV News 18-5-05) Lần đầu tiên Hội Đồng Thành Phố San Jose, thủ phủ thung lũng điện tử, nơi có nhiều người Mỹ gốc Việt nhất miền Bắc California, đă đưa vào chương tŕnh nghị sự trong phiên họp thứ Ba ngày 17 tháng 5 năm 2005, Nghị Quyết Cờ Vàng và được khai mạc vào lúc 7 giờ chiều. Trước giờ phiên họp bắt đầu, nghị trường 300 chỗ đă chật người tham dự, nhiều người phải đứng làm nhiều lớp ở phía cuối hội trường. Một số người đến trễ phải đứng ng̣ai cửa hoặc ở dưới tiền đ́nh khỏang 250 ngươi. Tổng cộng tất cả khỏang trên 600 người Mọi người đều có lá cờ Việt Nam Cộng Ḥa và Cờ Mỹ trên tay, có người thắt cà vạt màu Cờ Việt Nam Cộng Ḥa, có 3 lá cờ Việt Nam Cộng Ḥa cỡ lớn.
 

Thị Trưởng Ron Gonzales chủ tọa phiên họp với sự hiện diện của 8 nghị viên trong tổng số 10 nghị viên. Nghị viên Phó Thị Trưởng Cindy Chavez (đơn vị 3),Chủ Tịch Ủy Ban Nội Quy, đi công tác ở Washington D.Cs. nhưng đă để lại một lá thư tại Hội Trường là bà đă đồng ư chấp nhận Nghị Quyết đưa ra hôm nay. Một ghế của Nghị viên đơn vị 7 bỏ chống v́ sẽ được bầu vào tháng 6 tới đây. Người Mỹ gốc Việt đến để ủng hộ Nghị Quyết công nhận Cờ Vàng được ghi trong nghị tŕnh của Hội Đồng dưới 2 đề mục 3.5 và 3.6 với nội dung như sau:

 

3.5 Thông qua Nghị Quyết công nhận Cờ Truyền Thống và Tự Do của người Việt Nam như là biểu tượng chính thức của Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt tại San Jose; do Nghị Viên David D. Cortese đệ nạp và được Ủy Ban Nội Quy chấp thuận ngày 4 tháng 5 năm 2005.

 

3.6 Ủng hộ Nghị Quyết SCR 17 của Nghị Sĩ Ducheny liên hệ đến sự công nhận lá Cờ Việt Nam Cộng Ḥa ở cấp Tiểu Bang California; do Nghi Viên Chuck Reed đệ nạp.

 

 

Thị Trưởng Ron Gonzales thông báo cho biết cư dân có quyền phát biểu ư kiến về hai đề mục trên và mỗi người được phát biểu tối đa 2 phút. Khỏang 20 người ghi danh phát biểu. Bốn thành viên đại diện của Ủy Ban Nghị Quyết Cờ Vàng và chống âm mưu đe dọa của Việt Cộng là Giáo sư Trần Công Thiện, Luật Sư Ngô Văn Tiệp, Ông Nguyễn Văn Cưu và Bà Lê Châu đă đệ nạp tài liệu đến tay các Nghị Viên trước phiên họp và cũng đă lần lượt phát biểu.Luật sư Ngô văn Tiệp nhắc đến ư nghiă cùng lịch sử đấu tranh của dân tộc Việt dưới lá cờ Vàng 3 dọc đỏ của Việt Nam Cộng Ḥa và âm mưu thâm độc của Cộng Sản, bằng Nghị Quyết 36 Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản đang đe dọa Cộng Đồng người Việt tị nạn. Nhân danh Chủ Tịch Hội Đồng Cử Tri Người Mỹ gốc Việt yêu cầu Quư Vị Nghị Viên chấp nhận ṭan bộ Nghị Quyết do Nghị Viên David D. Cortese đệ nạp.


Ông Lê văn Cưu cũng nhắc đến những điều tương tự và yêu cầu Quư Vị Nghị Viên thông qua Nghị Quyết trên. Bà Lê Châu ng̣ai việc nói về nghị quyết Cờ Vàng, bà c̣n mạnh mẽ tố cáo với các bằng chứng về việc buôn bán gái vị thành niên tại Việt Nam. Để kết luận Bà yêu cầu đừng bao giờ hợp tác hay hỗ trợ nhà cầm quyền cộng sản. Giáo sư Trần công Thiện với lối phát biểu ứng khẩu và được mọi người chú ư. Ông nói:


 

“Tôi là Trần công Thiện, cư dân thành phố San Jose 28 năm, Giáo Sư Cố Vấn và giảng dạy tại San Jose City College 20 năm, Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận San Jose 10 năm. Thay mặt cho những người Mỹ gốc Việt mà tôi quen biết, tôi muốn tŕnh bày với Quư Vị cảm nghĩ của tôi, đặc biệt là Nghị Viên Dave Cortese và Nghị Viên Chuck Reed, những người mà chúng tôi, Ủy Ban Nghị Quyết Cờ Vàng và chống âm mưu đe dọa của VC, đă có cơ hội họp bàn về mối ưu tư của chúng tôi. Chúng tôi cảm tạ Quư Vị đă nh́n vào mối ưu tư trầm trọng này qua sự trao đổi lúc họp bàn và qua các lá thư của chúng tôi và hôm nay Quư Vị đang chuẩn bị biểu quyết về Lá Cờ Truyền Thống và Tự Do của Người Việt Nam như là biểu tượng chính thức của Cộng Đồng Người Mỹ gốc Việt tại San Jose .
Chúng tôi hoan nghêng sự ủng hộ của Quư Vị để Nghị Quyết được thông qua. Điều này có nghiă là Quư Vị lưu tâm đến chúng tôi, sự an ṭan và sự hạnh phúc của chúng tôi . Tôi nghĩ rằng Quư Vị đang thực hiện một kỳ công cho Cộng Đồng Người Mỹ gốc Việt và các thế hệ trong tương lai. Chân thành cảm tạ Quư Vị.”

 

Trong số các người phát biểu, chúng tôi c̣n nhận thấy Ông Lê Đ́nh Thọ, Ông Nguyễn Hữu Lục, Ông Nguyễn Thiện Căn, Ông Phạm Lễ, Cô Linda Nguyễn, Ông Đặng Cường, Bà Nguyễn Lan Hải, Ông Nguyễn Lân, Ông Brian Công Đỗ, Ông Ḥang Thế Dân, Cô Madison Nguyễn, Thomas Nguyễn …; tất cả các ư kiến đều ủng hộ và yêu cầu Quư Vị Nghị Viên thông qua Nghị Quyết cả 2 vấn đề trên.

Sau phần phát biểu của cư dân. Các Nghị Viên không có ư kiến ǵ thêm v́ đă duyệt qua bản dự thảo Nghị Quyết. Trước khi biểu quyết Nghị Viên David D. Cortese cho đồng viện biết rằng Nghị Quyết này không do Hội Đồng Thành Phố đưa ra mà Ông đă thực hiện theo lớ yêu cầu của một nhóm đại diện các đ̣an thể và cá nhân tại San Jose.

 

Giây phút hồi hộp, khi các Nghị Viên và Ông Thị Trưởng biểu quyết xảy ra vào lúc 9 giờ 15 tối, giờ địa phương San Jose. Tất cả bóng đèn xanh nơi tên của các Nghị Viên hiện diện đều bật sáng (YES). Không có đèn đỏ nào (NO) bật sáng, tức là không có phiếu chống. Nơi tên Nghị Viên Cindy Chavez đèn không bật phía nào v́ bà bận công tác và đă kư thuận bằng văn thư. Như vậy tổng cộng chấp thuận 10/0 tức 100%.


Tiếng vỗ tay và lời hoan hô phát ra vang dội. Cờ Vàng 3 sọc đỏ lớn nhỏ được đưa lên cao phất phới khắp pḥng. Một lá Đại Kỳ được giăng ra, kéo dài tới 5 phút. Mọi người bắt tay nhau chia vui trong nụ cười đắc thắng. Một số Nghị Viên rời ghế đi ra bắt tay các cư dân chia xẻ niềm vui lớn và chúc mừng.

 

 

Thắng lợi vẻ vang nhất của Người Mỹ gốc Việt trong Nghị Quyết này, một văn kiện pháp luật có các điều khoản liên quan đến các vấn đề sau đây:

 

- Thành phố San Jose chống lại và sẽ không tha thứ đối với những cố gắng từ nguồn gốc nước ngoài hay nội địa nhằm công kích, nhục mạ, đe dọa, hay bất cứ cố gắng nạ động chạm đến quyền căn bản của cư dân về tự do ngôn luận, báo chí, và hội họp trong trật tự hay ngăn cản họ tham gia các sinh họat chính trị.

 

- Thành phố San Jose sẽ ủng hộ, biện hộ và bảo vệ Hiến Pháp Hoa Kỳ và các quyền hợp hiến của cư dân chống lại mọi kẻ thù từ ngọai quốc cũng như nội địa .

Nghị Quyết này cũng nói lên sự ủng hộ của Hội Đồng Thành Phố đối với Nghị Quyết SCR 17 và đề nghị Tiểu Bang chính thức công nhận lá cờ của Việt Nam Cộng Ḥa trước đây như là biểu tượng của Cộng Đồng Người Mỹ gốc Việt tại tiểu bang California.

 

 

 

       

 

NGHỊ QUYẾT CỜ VÀNG VIỆT NAM TỰ DO

 


XÉT RẰNG: Người tị nạn và di dân từ Việt Nam Cộng Ḥa trước đây đă đến Hoa Kỳ và định cư như là người Mỹ gốc Vịêt tự do đuợc ghi nhận luôn tôn trọng nhân quyền, đang đóng góp tích cực vào xă hội dân chủ của chúng ta.


XÉT RẰNG: Từ năm 1975, San Jose trở thành một trong những thành phố định cư có nhiều người Mỹ gốc Việt nhất tại Hoa Kỳ và cộng đồng người Mỹ gốc Việt địa phương góp phần quan trọng vào sinh họat văn hóa đa chủng của cư dân thuộc cộng đồng chúng ta.

 

XÉT RẰNG: Lá cờ của Việt Nam Cộng Ḥa có 3 sọc đỏ trên nền vàng, biểu tượng lịch sử và văn hóa lâu đời của Việt Nam và nhiều người Mỹ gốc Việt luôn tưởng nhớ và vinh danh lá cờ này như là biểu tượng của dân tộc Việt Nam tự do và cuộc tranh đấu của họ.

 

XÉT RẰNG: Chúng ta ca ngợi thành tích 30 năm của người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ và San jose và chúng ta vinh danh sự đóng góp của họ, làm cho cộng đồng mạnh hơn, và sự dấn thân của họ vào những nguyên tắc dân chủ , công bằng, và khoan dung, nền tảng của đất nước chúng ta.

 

XÉT RẰNG: Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ được xây dựng trên ư tưởng cho rằng mọi người được quyền sống trong tự do và theo đuổi hạnh phúc.

 

XÉT RẰNG: Hiến pháp Hoa Kỳ bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, và dân chúng được tự do hội họp và khiếu nại với chính quyền.

 

XÉT RẰNG: Thành phố San Jose tôn trọng quyền của tất cả cư dân được tự do ngôn luận, sinh họat chính trị, hội họp hợp pháp và sử dụng quyền hiến định của họ.

 

XÉT RẰNG: Thành phố San Jose đă công nhận là cờ của Việt Nam Cộng Ḥa như là cờ của Cộng Đồng người Mỹ gốc Việt tại San Jose.

 

XÉT RẰNG: Tiểu bang California đang duyệt xét Nghị Quyết công nhận là cờ này cho ṭan thể tiểu bang.

 

V̀ VẬY, NAY QUYẾT ĐỊNH:

 

- Thành phố San Jose tái xác nhận việc nh́n nhận lá cờ của Việt Nam Cộng Ḥa trước đây là lá cờ của Cộng Đồng người Mỹ gốc Việt tại San Jose và khuyến khích tiếp tục trưng bày và tôn kính cờ này như là biểu tượng của tự do và dân chủ của tất cả người Việt.

 

- Thành phố San Jose thúc giục tất cả các trường học tôn trọng lá cờ Việt Nam Cộng Ḥa trước đây và cho phép học sinh đến từ quốc gia này được treo cờ này trong mọi dịp khi cờ các quốc gia trên thế giới được trưng bày tại trường.

 

- Thành phố San Jose thúc giục Tiểu Bang California nh́n nhận lá cờ của Việt Nam Cộng Ḥa trước đây là lá cờ của Cộng Đồng người Mỹ gốc Việt tại California.

 

- Thành phố San Jose ủng hộ Nghị Quyết SCR 17 của Tiểu Bang nh́n nhận cờ Việt Nam Cộng Ḥa trước đây là cờ của Cộng Đồng Người Mỹ gốc Việt tại California.

 

- Thành phố San jose khen ngợi cư dân người Mỹ gốc Việt đă nhiệt t́nh chống đối sự áp bức dưới mọi h́nh thức, họat động ủng hộ nhân quyền cho mọi người, và sự nhiệt tâm áp dụng những nguyên tắc tự do và công bằng cho mọi người.

 

- Thành phố San Jose chống lại và sẽ không tha thứ đối với những cố gắng từ nguồn gốc ngọai bang hay nội địa nhằm công kích, nhục mạ, đe dọa hay bất cứ cố gắng nào động chạm đến quyền căn bản của cư dân về tự do ngôn luận, báo chí và hội họp trong trật tự hay ngăn cản họ tham gia các sinh họat chính trị.

 

- Thành phố San Jose sẽ ủng hộ, biện hộ và bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ và các quyền hợp hiến của cư dân chống lại mọi kẻ thù từ ngọai quốc cũng như nội địa.

 

- Thành phố San Jose kêu gọi và khuyến khích mọi cư dân người Mỹ gốc Việt tham gia vào các sinh họat chính trị như là thành viên của Cộng Đồng chúng ta.

 

 

**************************

 

Nữ phóng viên của San Jose Mercury News đang làm phóng sự, phỏng vấn người tham dự, nhưng liệu tờ báo này có đăng (trọn vẹn) ngay thẳng ...không ?!

Được biết thêm trong ngày 18 tháng 5, 2005 Giáo Sư Trần Công Thiện, Chủ Tịch Hội Văn Hóa Việt và Luật Sư Ngô văn Tiệp, Chủ Tịch Hội Đồng Cử Tri Người Mỹ gốc Việt đă chuyển một văn thư cám ơn đề ngày 18 tháng 5 năm 2005 đến văn pḥng các vị Dân Cử sau: Thị Trưởng Ron Gonzales, Phó Thị Trưởng Cindy Chavez (Đơn vị 3), Nghị Viên Linda J. LeZotte (Đơn vị 1), Nghị Viên Forrest Williams (Đơn vị 2), Nghị Viên Chuck Reed (Đơn vị 4), Nghị Viên Nora Campos (Đơn vị 5), Nghị Viên Ken Yeager (Đơn vị 6), Nghị Viên David D. Cortese (Đơn vị 8), Nghị Viên Judy Chirco (Đơn vị 9), Nghị Viên Nancy Pyle (Đơn vị 10).

 

 

 

 

Bản văn tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt như sau:

 

Ngày 18 tháng 5, 2005

Kính gửi ông Ron Gonzales Thị trưởng và
Quí vị nghị viên Hội Đồng Thành Phố San Jose: Linda J.LeZotte; Forest Williams; Cindy Chavez; Chuck Reed; Nora Campos; Ken Yeager; David D. Cortese; Judy Chirco; and Nancy Pyle.

Ṭa thị chính San Jose
801 North First Street
San Jose CA 95112

Đề mục: Nghị quyết Cờ Vàng

 

Thưa Qúy Vị:

 

Chúng tôi biết ơn qúi vị đă bỏ phiếu ủng hộ Nghị Quyết Cờ Vàng của chúng tôi tại phiên họp Hội Đồng Thành Phố vào tối hôm qua với số phiếu thuận là 10/0.


Sự đồng thanh chấp thuận nghị quyết ấy của quí vị là một hành vi chứng tỏ rằng thị xă San Jose chăm nom cho đời sống của cư dân sống trong thị xă: đáp ứng các ưu tư về sự an toàn trong đời sống, về vấn đề dân sinh và căn cước của họ v.v.. Việc này đưa ra một tín hiệu rơ ràng và mạnh mẽ báo cho:
 

a) Nhân viên ngoại quốc được cài trong các cơ sở ngoại giao và các cán bộ nằm vùng của chúng trà trộn trong hàng ngũ tị nạn biết rằng thị xă này không dung thứ cho loại hoạt động bí mật gây rối này, rằng đây là các hành vi bất hợp pháp tại Mỹ quốc.
 

b) Người Việt tự do sống khắp nơi trên thế giới biết rằng San Jose là một thành phố rất tốt đẹp để sinh sống.


Chúng tôi đoan chắc với qúi vị rằng người Mỹ gốc Việt tự do khắp nơi trên toàn quốc vui mừng đón nhận tin này.

 

Nhân dịp này, chúng tôi ghi nhận nỗ lực đặc biệt của Nghị Viện Dave Cortese đă đạt được sự hợp tác của Nghị Viên Chuck Reed để đồng bảo trợ Nghị Quyết ấy. Nhờ thế mà Văn kiện này có một sức mạnh trong Hội Đồng Thành Phố:


Ngày 4 tháng 5, khi Nghị viện Chuck Reed lại thăm chúng tôi tại Trung Tâm Cựu Tù Nhân Chính Trị San Jose, chúng tôi thảo luận về nội dung một nghị quyết như vậy. Ông Reed tuyên bố rằng ông ấy sẵn sàng bảo trợ một Nghị Quyết. Và ngày hôm sau, 5 tháng 5, khi ông Cortese tới gập chúng tôi, ông ấy mang theo dự thảo một Nghị Quyết về Cờ Vàng mà ông ấy là tác giả. Dự thảo này được soạn thảo để đáp ứng văn thư đề ngày 2 tháng 5, 2005 do 14 người đứng đầu các tổ chức và cá nhân kư, yêu cầu ông bảo trợ một nghị quyết về Cờ Vàng. Rồi, sau đó cả hai ông cùng gửi văn thư đến Ủy Ban Nội Qui Hội Đồng Thành Phố yêu cầu ghi Nghị Quyết Cờ Vàng vào Chương tŕnh Nghị Sự trong một buổi họp của Hội Đồng.


Hai ông đă làm một việc rất tốt đẹp.


Chúng tôi cám ơn hai ông v́ có những ư tưởng đẹp, làm việc hăng say, và có thiện chí làm việc tốt cho người Mỹ gốc Việt sống trong thị xă.


Chúng tôi cũng cám ơn Thị trưởng Gonzalez, nghị viên Cindy Chavez, Nancy Pyle về sự ủng hộ mà quí vị cam kết qua thư của quí vị gửi cho chúng tôi. Và trong các thư riêng rẽ khác nhau, Nghị viên Forrest William và Linda LeZotte cũng bày tỏ mối thiện cảm như thế. Chúng tôi đề cao việc làm này.


Chúng tôi cũng không quên các nghị viên Judy Chirco, Ken Yeager và Nora Campos đă bỏ phiếu ủng hộ Nghị quyết tối hôm qua. Tất cả quí vị được chúng tôi ngưỡng mộ.

 

Một lần nữa, cám ơn quí vị đă gíup đỡ chúng tôi.

 

Kính thư,

 

LS. Ngô văn Tiệp,                          GS. Trần công Thiện,
Chủ tịch Hội Đồng Cử Tri              Chủ Tịch Hội Văn Hoá Việt.
Người Mỹ Gốc Việt


  
 

 


 
 
 
 
 
 

 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đă
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:
 

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com