Make your own free website on Tripod.com
Kính gửi qúi đồng hương:
 
Sáng nay ngày 11 tháng 11 năm 2004, nhân ngày kỷ niệm Cựu Chiến Binh, Cờ Vàng VNCH đă được cả 3 cơ quan chính quyền là Thị Xă Austin, Quận Hạt Travis và Tiểu Bang Texas chính thức công nhận trong một buổi lễ trang trọng diễn ra tại toà nhà Quốc Hội Tiểu Bang Texas.
 
Tham dự buổi lễ, ngoài các cựu chiến binh Hoa Kỳ, c̣n có khoảng 200 đồng bào và cựu chiến binh  VNCH thuộc các Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Austin, Dallas, Fort Worth, San Antonio và Houston.
 
Chúng tôi sẽ có bài tường thuật chi tiết sau. Đính kèm là một số h́nh dảnh liên quan tớo buổi lễ công nhận Cờ Vàng tại Tiểu Bang Texas.
 
Trân trọng
 
NS Đoàn Kết, Austin TX