Make your own free website on Tripod.com
Search the web
Welcome, biet_hai
[Sign Out, My Account]


biet_hai · biet-hai@pacbell.net Start a Group - My Groups
DienDanChinhTri · DIEN DAN CHINH TRI Group Member [ Edit My Membership ]
  Home  
* Messages  
     Post  
  Chat  
  Files  
  Photos  
  Database  
  Polls  
  Calendar  
 
 
  Promote  
 
 
  owner = Owner  
  moderator = Moderator  
  online = Online  
 Messages Messages Help
Reply | Forward | View Source | Unwrap Lines
 
  Message 24154 of 24156  |  Previous | Next  [ Up Thread ] Message Index
  Msg #
From:  DAI DOI HaiQuan <http://groups.yahoo.com/group/DienDanChinhTri/post?postID=I0j-wifc73h3ZG5SozzXR9Lj0zpfKWXhp3f_rE3ya9AceGDHUY09pBxbiOUENsZgk3wy0xYa>
Date:  Sun Mar 6, 2005  7:43 pm
Subject:  Nghi. Quye^'t Co+` Va`ng ta.i HDTP Kansas City Missouri

From:  quy161 <http://groups.yahoo.com/group/DienDanChinhTri/post?postID=Ft-qnKCTKMNEQjd52lfeRk8e4GPT_zZabHFfv1An-zu_CwYb_W5XIK6Fw-ruFRzQbshLWM7z7letbw>
Date:  Fri Mar 4, 2005  2:51 pm
Subject:  [HUYET-HOA] Nghi. Quye^'t Co+` Va`ng ta.i HDTP Kansas City Missouri
To:  http://groups.yahoo.com/group/DienDanChinhTri/post?postID=gSXcCPP9SkazElyvkbUw1nUGLttpoBkXys0s9AYySMyVoJKri4oZcE8BAQJdCd6-XTy8YjFAUvE9pZOoJeuvWmQg

ADVERTISEMENT
click here

CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ ĐĂ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ KANSAS CITY MISSOURI THÔNG QUA. BÀ THỊ TRƯỞNG ĐĂ TRAO NGHỊ QUYẾT CÔNG NHẬN CỜ VNCH CHO ĐAỊ DIỆN CỘNG ĐỒNG NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT TẠI KANSAS CI TY VÀ VÙNG PHỤ CẬN.

Hoàng Giang

Kansas City. Chiều ngày 3 tháng 3 năm 2005 tại pḥng họp của Hội đồng thành phố Kansas City MO. đă diễn ra một buổi lễ để trao Nghị Quyết số 050233 công nhận     CờVàng Ba Sọc Đỏ ( cờ Việt Nam Cộng Hoà), là biểu tượng của người Việt NamTỵNạn Cộâng Sản tại thảnh phố nầy, mà trước đó đă được cáøc Nghị viên thành pho ábỏ phiếu với đa số tuyệt đối (11/11).

Trước khi trao Nghị quyết, Bà Kay Barnes Thị Trưởng, đă ca tụng những đóng góp của người Việt Nam tại đây trên mọi phương diện: kinh tế, xă hội, an ninh trong nhiều năm qua, làm tăng thêm sự phong phú cho thành phố cùng với các cộng đồng khác taiï địa phương. Nghị quyết công nhận Cờù Vàng Ba Sọc Đỏ, lá cờ biểu tượng cho Tự Do, Dân Chủ mà người Việt Nam đă tranh đấu qua nhiều thế hệ, họ xứng đáng và hảnh diện với lá cờ nầy.

Sau đó Bà đă trao Nghị Quyết cho Đại Diêïn Cộng Đồng là Oâng Nguyễn Hải Triều, Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH tại Kansas City Mở Rộng, Cố Vấn trong Hội Đồng Cố Vấn  Ban Cháp Hành Lâm Thời Cộng Đồng người Mỹ gốc Việt tại Kansas City và Vùng Phụ cận.

Trong phần đáp từ, Ông Nguyễn Hải Triều đă phát biểu như sau:

Kính thưa Bà Thị Trưởng,

Quư vị Nghị viên và quan khách,

Thay mặt cho Cộng Đồng người Mỹ gốc Việt tại thành phố KC City  Mở Rộng, chúng tôi thành thật cám ơn quư vị đă thông qua Nghị Quyết công nhận Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, lá cờ truyền thống của dân tộc Việt Nam, đă trải qua bao nhiêu triều đại lịch sử, và bây giờ lá cờ nầy được coi như là biểu tượng của Cộng Đồng VN tỵ nạn Cộng sản tại thành phố nầy.

Ba mươi năm trước đây, chúng tôi rời bỏ quê hương với hai bàn tay trắng, chỉ mang theo lá cờ nầy v́  tượng trưng cho sự yêu thương Tự Do và Dân Chu,û màûø đă hơn nửa triệu quân sĩ miền Nam và trên 58 ngàn binh sĩ Huê Kỳ đă hy sinh chiến đấu đểû bảo vệ.

Quyết định hôm nay của quư vị sẽ được Công đồng chúng tôi ca ngợi và nhớ ơn măi măi.

Trân trọng kính chào quư vị.

Chúng tôi được biết Cộng Đồng sẽ tổ chức một buổi lễ chính thức và trọng thể có sự tham dự đông đủ các thành phần người Việt Nam để trao Nghị Quyết Công Nhận Cờ Vàng của Thành phố Kansas City vào một ngày gần đây. 


Celebrate Yahoo!'s 10th Birthday!
Yahoo! Netrospective: 100 Moments of the Web

" VI BIET LUA HUONG TIM CHAP NOI,
LA HAY VANG DA DE TRAO TRUYEN".

  Message 24154 of 24156  |  Previous | Next  [ Up Thread ] Message Index
  Msg #
Reply | Forward | View Source | Unwrap Lines


Copyright © 2005 Yahoo! Inc. All rights reserved.
Privacy Policy - Copyright Policy - Terms of Service - Guidelines - Help

 

 

 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đă
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:
 

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Đức